Администратор на Greenlight - Управление на стаи

Сървърни стаи

Чрез раздела Server Rooms, администраторите могат да видят всички създадени стаи на Greenlight.

Greenlight администраторски сървърни стаи

Настроики

Като администратор, вие разполагате с различни опции по отношение на взаимодействието със стаята на потребителя. Можете да видите всички опции, като щракнете върху падащото меню Стая.

Етикет Описание
Преглед Позволява на администратора да се присъедини към стаята по същия начин, по който всеки друг потребител се присъединява към стаята.
Начало Позволява на администратора ръчно да стартира и да се присъедини към стаята, дори ако тя вече не се изпълнява.
Настройки на стаята Позволява на администратора да прави промени в настройките на стаята.
Изтрий Позволява на администратора ръчно да изтрие нежелана стая. Домашните стаи не могат да бъдат изтрити
Опции за сървърни стаи на администратор на Greenlight

Търсене

Полето за търсене може да се използва за филтриране въз основа на Име, собственик, или Id от всяка стая.


Вид

Възможно е да сортирате стаите по показатели като Име, собственик, или Id.

Това може да стане чрез щракване върху заглавките на таблицата (преминава през възходящо, низходящо и без определен ред):